Stevens Moss

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu quả trong triệt lông?

    Để vứt đi các sợi lông thù ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể Fan Hâm mộ không biết, các sợi lông được làm từ những sợi protein có tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi những liên kết cộng hóa trị…[Read more]

  • Stevens Moss became a registered member 1 month, 3 weeks ago